PO.CITY
Royova 6764/2, 08005 Prešov
www.po-city.sk
IČO: 42038995

DIČ: 2022298113

Číslo účtu: 4008251988/7500

IBAN SK8175000000004008251988

 

Napíš nám…