PO.CITY
Royova 6764/2, 08005 Prešov
www.pocityfilm.sk
IČO: 42038995

DIČ: 2022298113

Číslo účtu: 4008251988/7500

IBAN SK8175000000004008251988

 

Rezervácie vstupeniek: pocity.akreditacia@gmail.com

Napíš nám…