FESTIVAL FINANČNE PODPORILI:

             

 

     Projekt POCITY FILM 2018 bol podporený mestom Prešov sumou 500 € a dotáciou mesta Prešov čiastkou 1547 €.

 

MEDIÁLNI PARTNERI:

  

 

PARTNERI: