POCITY 2023: PREŠOVSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL

5. – 11. OKTÓBER 2023 

Na programe intenzívne pracujeme = ďakujeme za vašu trpezlivosť.