MIESTA PREMIETANIA A SPRIEVODNÝCH PODUJATÍ

Cinemax, ZOC Max, Vihorlatská 2/A, 080 01 Prešov (kapacita 80 miest)

Kino Scala, Masarykova 7, Prešov (kapacita 500 miest)

Panorámka, Kino Scala, Masarykova 7, Prešov(kapacita 20 miest)

Stromoradie, Kmeťovo stromoradie, Prešov (kapacita 150 miest)

 

VSTUPENKY, PERMANENTKY, REZERVácie

Vstup na filmy: 5€/ 4€ / 3€ s preukazom FK

Info: info@po-city.sk

PERMANENTKA* na celý festival:  15 € (dá sa zakúpiť online do 6.10.2019 a na mieste len 7.10. na Stromoradí)

Predpredaj permanentiek 🌐 bit.ly/POCITYpermenentka2019

Predpredaj vstupeniek** 🌐 bit.ly/POCITYfilm2019predpredaj

*Permanentky prepadávajú 15 minút pred začiatkom každého premietania v prospech ďalších záujemcov o lístky.

**Zľavnené vstupenky  (na preukaz Filmového klubu) na predstavenia do Cinemaxu sa dajú kúpiť od 2.10. len osobne na pokladni v Cinemaxe.