MIESTA PREMIETANIA A SPRIEVODNÝCH PODUJATÍ

KINO SCALA, Masarykova 7, 080 01 Prešov

CINEMAX NOVUM, Námestie legionárov 15267/1, 080 01 Prešov

HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM PREŠOV, Dilongova 31, 080 01 Prešov

KRAJSKÁ GALÉRIA V PREŠOVE, Hlavná  51, 080 01 Prešov

CHRISTIANIA PREŠOV, Hlavná 2923/105, 080 01 Prešov

STROMORADIE, Konštantínova 8337/7A, 080 01 Prešov

VSTUPENKY, PERMANENTKY, REZERVÁCIE

Vstupné: 6€ / 4€ (preukaz FK, ISIC, ZŤP, seniori)

 
Permanentky v hodnote 25€ v predaji do 4.10.2023

Viac info: festivalpocity@gmail.com

*Rezervácie držiteľov permanentiek prepadávajú 10 minút pred začiatkom každého premietania v prospech ďalších záujemcov.