MIESTA PREMIETANIA A SPRIEVODNÝCH PODUJATÍ

KINO SCALA, Masarykova 7, 080 01 Prešov

CINEMAX NOVUM, Námestie legionárov 15267/1, 080 01 Prešov

HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM PREŠOV, Dilongova 31, 080 01 Prešov

KRAJSKÁ GALÉRIA V PREŠOVE, Hlavná  51, 080 01 Prešov

CHRISTIANIA PREŠOV, Hlavná 2923/105, 080 01 Prešov

STROMORADIE, Konštantínova 8337/7A, 080 01 Prešov

 

VSTUPENKY, PERMANENTKY, REZERVÁCIE

Zľavnené vstupné // preukaz FK, ISIC, ZŤP, seniori

 
Permanentky za zvýhodnenú cenu čoskoro v predaji.

Viac info: festivalpocity@gmail.com

*Rezervácie držiteľov permanentiek prepadávajú 10 minút pred začiatkom každého premietania v prospech ďalších záujemcov.