Festival sa bude konať od 6. októbra do 12. októbra v Prešove na rôznych miestach.