PO.CITY
Prostějovská 4840/28 , 08001 Prešov
IČO: 42038995

DIČ: 2022298113

Číslo účtu: 4008251988/7500

IBAN SK8175000000004008251988

 

www.pocityfilm.sk

 

Napíš nám…