FESTIVAL FINANČNE PODPORILI:

             

      

 

 

Projekt POCITY FILM 2019 bol podporený dotáciou mesta Prešov čiastkou 2272 € a dotáciou primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej sumou 900€.

 

PARTNERI: